UTFYLLER HVERANDRE: Å bevare et parforhold er ikke enkelt når man står i en kontinuerlig og langvarig livskrise som følge av alvorlig sykt barn. Ragnhild og Lars er forskjellige på noen områder, men har likevel en grunnleggende forståelse og respekt for hverandre. – Vi er flinke til å se den andre, være rause og romslige, sier det koselige paret.