Organisasjon og styret i FFB

Protokoll og vedtekter

Her kan du finne protokoller fra generalforsamlinger. Her finner du vedtektene som ble vedtatt på Generalforsamlingen 25. april 2021.

Mandatet for valgkomiteen kan lastes ned her: Mandat for valgkomiteen

Her finner du FFBs årsrapporter og årsregnskap:

Foreningens styresammensetning, vedtatt på ekstraordinær generalforsamlingen 11. desember 2022

Ansgar Gabrielsen

Styreleder

Tommy Flata

Styremedlem

Johnny Askeland

Styremedlem, ansattrepresentant Andreas hus

Andrè Grundevig

Varamedlem