Organisasjon og styret i FFB

Protokoll og vedtekter

Her kan du finne protokoller fra generalforsamlinger. Her finner du vedtektene som ble vedtatt på Generalforsamlingen 25. april 2021.

Mandatet for valgkomiteen kan lastes ned her: Mandat for valgkomiteen

Her finner du FFBs årsrapporter og årsregnskap:

Foreningens styresammensetning, vedtatt på ekstraordinær generalforsamlingen 11. desember 2022

Ansgar Gabrielsen

Styreleder

Tommy Flata

Styremedlem

Johnny Askeland

Styremedlem, ansattrepresentant Andreas hus

Andrè Grundevig

Varamedlem

FFBs høyeste beskyttere

Robert Eriksson

Høyeste beskytter

Laila Dåvøy

Høyeste beskytter