Vedtekter til Foreningen for barnepalliasjon FFB. Vedtatt på årsmøte 2018