STORT BEHOV: Lill Karin går snart inn i sitt trettende år som daglig leder for Termik. Hun er overbevist om at behovet for frivillighet som supplement til den offentlige helsetjenesten bare vil øke i åra som kommer.