NÆRKONTAKTER: De frivillige ved Termik har gjerne ansvar for å følge opp samme person over tid, også når pasienten må reise ut av kommunen. Kontinuiteten er med på å skape trygghet for brukerne.