Innstilling fra valgkomiteen: Til nytt styre i FFB

Innstilling fra valgkomiteen: Til nytt styre i FFB

Valgkomiteen legger med dette fram sin innstilling til nye styremedlemmer som velges frem til ordinær generalforsamling i 2023: Styreleder: Ansgar Gabrielsen Styremedlem: Siv Sandvik-Gjertsen, Tommy Flata og en ansattrepresentant fra Andreas hus. Varamedlem: André...

Vil ha innspill til styrekandidater

Vil ha innspill til styrekandidater

På ekstraordinær generalforsamlingen 11. desember 2022 skal FFB velge nytt styre. Nå ber lederen av valgkomiteen om innspill på gode kandidater. – Vi har allerede mange gode kandidater på blokka, men vil gjerne ha flere, sier Jan Willy Føreland. Sammen med Tove...

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Foreningen for barnepalliasjon FFB søndag 11. desember 2022 kl. 18:00. Link til oppkobling på Teams er sendt til alle medlemmer på e-post. Dagsorden til Generalforsamling for Foreningen for barnepalliasjon...

Sammen kan vi bidra til å bedre omsorgen for alvorlig syke barn og deres familier