Vipers

Kartine Lunde og Natasha Pedersen ser frem til å jobbe sammen om å sette fokus på barnepalliasjon.