maria amund low

– Tiden med Kristoffer har gjort oss sterke sammen, og vi finner trøst i alt det vonde, sier Maria og Amund.