Isabella og Lars

UTSATT: Papirarbeidet, søknadene, alle telefonene har vært så omfattende og tidkrevende at Lars ennå ikke har hatt tid til å begynne på sorgprosessen over at vi ikke skal få oppleve å se Isabella vokse opp, sier Ragnhild. Her en av de gode stundene, mens Isabell fortsatt hadde sitt store, gode smil. Foto: Ragnhild Halsten