OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SJELDEN: Tay-Sachs er en svært sjelden, raskt fremadskridende sykdom. De siste tretti åra har trolig bare tre barn fått diagnosen i Norge. Det siste tilfellet familien kjenner til, utenom Isabella, døde i 2007.